Menu

สวิตช์ปุ่มกดคืออะไร? ทำไมจึงใช้ปุ่มกดแทนสวิตช์ ปุ่มกดประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

Peter Torres 12 months ago 93

สวิตซ์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่พบมีการใช้งานบ่อย ถือได้ว่าสวิตซ์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานด้านการไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยหน้าที่ของสวิตซ์ คือ ใช้ตัดต่อวงจรไฟฟ้า ให้มีการจ่ายแรงดันเข้าวงจรเพื่อเริ่มระบบการทำงาน หรือหยุดจ่ายแรงดันเข้าวงจรเพื่อหยุดการทำงานของระบบ โดยวันนี้เราจะมาพูดถึง สวิตซ์แบบปุ่มกด ซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญของอุปกรณ์สำหรับงานด้านไฟฟ้า เพื่อใช้ในการควบคุมมอเตอร์ อิเล็กทรอนิส์ และงานควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ

สวิตซ์ปุ่มกดคืออะไร 

สวิตซ์ปุ่มกด ภาษาอังกฤษ Push Button Switch คือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้งานบ่อย ทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้า และการอุตสาหกรรมทั่วไป โดยหลักการทำงานของ Push Button โดยการกดปุ่มด้วยนิ้มสัมผัส เพื่อให้ระบบเปิดทำงาน (Start) หรือที่เรียกว่า N.O. (Normally Open) และปิดระบบการทำงาน (Stop) หรือเรียกว่า N.C. (Normally Close)

Push button switch มีโครงสร้าง 4 ส่วน ดังนี้ 

 1. Push button switch ทำด้วยพลาสติกหรือโลหะ มีให้เลือกหลายสี
 2. ที่ฐานมีเกลียวไว้สำหรับยึดอุปกรณ์กับชิ้นงาน ยึดระหว่างปุ่มกดและตัวล็อกหน้าจอ
 3. หน้าจอแบบ NO และ  NC
 4. หลอดไฟแสดงสถานะแบบ LED

ซึ่งสวิตซ์มีหลายชนิดด้วยกัน เช่น 

 1. สวิตซ์เลื่อน คือ สวิตซ์ที่ใช้การผลักเลื่อนสวิตซ์ขึ้นบนเพื่อต่อวงจร (on) และ เลื่อนสวิตซ์ลงล่างเพื่อตัดวงจร (off) สำหรับควบคุมอุปกรณ์หรือมอเตอร์ นิยมใช้เป็นอุปกรณ์เปิด – ปิด ในของเล่นเด็ก และเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น ไฟฉาย นาฬิกาปลุก เป็นต้น 
 2. สวิตซ์ก้านยาว เป็นสวิตซ์ที่มีก้านยื่นออกมาจากตัวสวิตซ์สำหรับใช้โยก และต้องโยกสวิตซ์ไปมาเมื่อจะใช้งาน เพื่อควบคุมการตัดต่อวงจร หากต้องการให้ระบบทำงาน ต้องโยกก้านสวิตซ์ขึ้นบน และโยกก้านสวิตซ์ลงล่าง เมื่อต้องการให้ระบบหยุดทำงาน 
 3. สวิตซ์กระดก เป็นสวิตซ์ที่ต้องมีการกดด้านหนึ่ง เพื่อให้อีกด้านกระดกขึ้น หากต้องการให้ระบบทำงาน ต้องกดปุ่ม ON ลง ให้ด้าน OFF กระดกขึ้น สวิตซ์แบบนี้พบได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เข่น ปลั๊กราง หม้อหุงข้าว เป็นต้น 
 4. สวิตซ์แบบหมุน เป็นสวิตซ์ที่ต้องหมุนก้านให้หมุนรอบเป็นวงกลม มีหน้าจอหลายตำแหน่งให้เลือกต่อระบบได้หลายตำแหน่ง 
 5. สวิตซ์แบบไมโคร คือ สวิตซ์แบบกดติดปล่อยดับ แต่แทบไม่ต้องใช้แรงมากมายในการกดสวิตซ์ มีหลายแบบให้เลือกใช้งาน มีทั้งแบบปุ่มกดธรรมดา หรือแบบก้านโยกได้ที่ต้องกดปุ่มสวิตซ์อีกทีหนึ่ง โดยจะต้องกดปุ่มสวิตซ์หรือกดก้านคันโยกเพื่อต่อวงจร (ON) และ ปล่อยมือออกจากปุ่มหรือก้านคันโยกเพื่อตัดวงจร (OFF) 
 6. สวิตซ์แบบดิพ เป็นสวิตซ์ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นในรูปชิพ (Chip) เพื่อใช้ร่วมกับวงจอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานไอซี ต้องใช้ปลายปากกาหรือปลายดินสอปรับเลื่อนสวิตซ์ เพื่อควบคุมการตัดต่อวงจร มักถูกใช้ติดตั้งบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Cricuit Board)

Push Button Switch มีกี่ประเภท 

ปุ่มกดมีหลายประเภทให้เลือกใช้งาน แต่การเลือกชนิดปุ่มกดให้เหมาะสมกับการใช้งาน และติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้องกับอุปกรณ์ จะทำให้เครื่องกลไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยขณะใช้งาน ปุ่มกด หรือ Push button switch สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่   

1. Push button switch กดติดปล่อยดับ 

ปุ่มกดแบบกดติดปล่อยดับ นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะฟังก์ชันการใช้งานไม่ยุ่งยาก มีลักษณะแบบสปริงรีเทิร์น คือ เมื่อมีการกด Push button switch จะเปลี่ยนหน้าสัมผัสจาก NO เป็น NC หรือจาก NC เป็น NO แต่เมื่อปล่อยนิ้วออกจาก Push button switch หน้าสัมผัสจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมที่เป็นภาวะปกติด้วยแรงสปริง นิยมใช้กับตู้ MBD ตู้ DB และตู้ Control เครื่องจักร

2. Push button switch กดติด กดดับ

ปุ่มกดแบบกดติดกดดับ หรือ push on / push off เป็นระบบแบบมีการล็อกหน้าสัมผัส เมื่อกด Push button switch หน้าสัมผัสจะเปลี่ยนจากสถานะ NO เป็น NC หรือจาก NC เป็น NO แต่เมื่อปล่อยมือออกจาก Push button switch สวิตซ์จะทำการล็อกหน้าสัมผัสทันที แต่ถ้าต้องการคลายล็อก ต้องกด Push button switch อีกครั้ง สปริงจะผลักให้ Push button switch กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งปุ่มกดแบบนี้นิยมใช้กับระบบงานที่ไม่ซับซ้อน เช่น ปุ่มกด start / stop  หรือ สายพานลำเลียง 

นอกจากนี้ยังมีสวิตซ์ปุ่มกดที่นิยมใช้อีกหลายชนิดด้วยกัน เช่น 

 1. สวิตซ์ปุ่มกดแบบธรรมดา เพื่อใช้เปิดการทำงาน (start) และหยุดการทำงาน (stop) 
 2. สวิตซ์ปุ่มกดแบบ start และ stop อยู่ในกล่องเดียวกัน โดยมีปุ่มสีเขียว คือ start (มอเตอร์ทำงาน) และ ปุ่มสีแดง คือ stop (มอเตอร์หยุดทำงาน) เหมาะกับการใช้งานมอเตอร์ขนาดเล็ก 
 3. สวิตซ์ปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency push button switch) เป็นสวิตซ์ที่ปุ่มกดขนาดใหญ่กว่าสวิตซ์ปุ่มกดธรรมดา ทำให้มักถูกเรียกว่า สวิตซ์ดอกเห็ด เหมาะกับงานที่ต้องใช้ในการหยุดฉับพลัน หรืองานที่มักจะเกิดเหตุฉุกเฉินบ่อย 
 4. สวิตซ์ปุ่มกดแบบมีหลอดสัญญาณภายใน เมื่อกดสวิตซ์ปุ่มกด จะทำให้หลอดสัญญาณภายในสว่าง
 5. สวิตซ์ปุ่มกดชนิดใช้เท้าเหยียบ (Foot push button switch) เป็นสวิตซ์ปุ่มกดแบบที่ต้องใช้เท้าเหยียบเพื่อให้มอเตอร์หรือเครื่องจักรทำงาน เช่น เครื่องตัดเหล็ก  เครื่องตัดเหล็ก เป็นต้น 

สำหรับท่านใดที่สนใจหรืออยากรู้ว่าควรใช้ปุ่มกดแทนสวิตซ์หรือไม่ และควรเลือกปุ่มกดอย่างไรดี สามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจาก บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า SQD Group ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานระดับโลกแบบครบวงจร และพร้อมด้วยทีมงานวิศวกรที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกจุด ตรงประเด็น มีจำหน่าย Push button switch ทุกประเภท เรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ครบทุกความต้องการเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 

– Advertisement –
Written By

– Advertisement –