ธรรมชาติ

ทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ก็สามารถเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้

ปัจจุบันมีผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจในทางธรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยทางด้านใดก็ตาม มีทั้งสายวัด คือชอบใส่บาตร ทำบุญไหว้พระที่วัด หรือสายมูเตลู คือ มุ่งเน้นทางด้านความเชื่อและศรัทธา และ สายปฏิบัติ คือ เน้นการนำธรรมะมาเป็นข้อปฏิบัติ แต่ผู้ปฏิบัติธรรมแท้นั้นยังนับว่าน้อยอยู่มาก โลกจึงยังคงวุ่นวายเพราะกิเลสนั้นมีมากกว่า 

การต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า มีตัวช่วยที่ง่ายกว่าคุณคิดไว้

ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยเพื่อต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า โดยในรายงานได้กล่าวถึง การออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย เช่น การเดินเร็ว อาจลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้อย่างมาก