Menu

โรคเกี่ยวกับหูที่พบได้บ่อยมีอะไรบ้าง รู้ทัน ป้องกันได้ 

Peter Torres 1 year ago 21

“หู” เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เราได้ยินเสียงต่าง ๆ รวมถึงการทรงตัวของร่างกาย หากระบบการทำงานของหูผิดปกติ ย่อมส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวัน และสุขภาพทางจิตอันเนื่องมาจากความเครียดได้ 

ผู้ป่วยโรคทางหูมีอาการแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 

 • ผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินลดลง เช่น แก้วหูทะลุ ติดเชื้อในหู ระบบประสาทหูชั้นในเสื่อม รูหูตีบ 
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว เช่น เวียนศีรษะ บ้านหมุน เดินเซ เดินไม่ตรง เสียการทรงตัว 

โดยทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวมีอาการบ่งชี้โรคทางหูที่พบได้บ่อย 4 โรคด้วยกัน 

โรคเกี่ยวกับหูมีอะไรบ้างที่มักพบได้บ่อย 

1. น้ำในหูไม่เท่ากัน 

น้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเกิดจากอะไร 

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการน้ำในหูไม่เท่ากัน เนื่องจากร่างกายสร้างน้ำในหูชั้นในมากกว่าผิดปกติ หรือประสิทธิภาพในการระบายน้ำในหูลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ

น้ำในหูไม่เท่ากันอาการเป็นอย่างไร 

 • เวียนศีรษะ รู้สึกบ้านหมุนตั้งแต่ 20 นาทีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง 
 • มีอาการบ้านหมุนมากกว่า 2 ครั้ง 
 • มีอาการหูอื้อ แน่นหู 
 • มีเสียงดังอยู่ในหู โดยความเบา – ดัง ของเสียงในหูผู้ป่วยแต่ละคนไม่เท่ากัน 
 • ระดับการได้ยินลดลงในหูข้างที่เป็นโรค 
 • สูญเสียการได้ยินเสียงทุ้ม หรือเสียงที่มีความถี่ต่ำ (ในข้างที่เป็นโรค) 

2. ตะกอนหินปูนในหูหลุด

ตะกอนหินปูนในหูหลุดสาเหตุเกิดจากอะไร  

สาเหตุที่ตะกอนหินปูนในหูหลุด เกิดจากผลึกหินปูนในหูชั้นใน ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนประกอบ ซึ่งทำหน้าที่ในการทรงตัวของร่างกาย มีการเคลื่อนหลุดออกจากตำแหน่งเดิม 

ตะกอนหินปูนในหูหลุดอาการเป็นอย่างไร 

เมื่อร่างกายเคลื่อนไหว ตะกอนหินปูนที่อยู่ภายหูชั้นในจะหลุด และเคลื่อนไปตามการขยับของศีรษะ ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรง รู้สึกบ้านหมุน แต่จะไม่นาน ไม่เกิน 1 นาที แต่จะยังได้ยินเสียงเป็นปกติ 

3. ระดับการได้ยินลดลงหรือสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อม 

หูไม่ได้ยินเกิดจากอะไร 

สาเหตุที่ทำให้สูญเสียการได้ยินเกิดจากหูชั้นในมีความผิดปกติ หรือระดับการได้ยินลดลงที่เกิดจากความเสื่อมของประสาทหูชั้นในที่เป็นไปตามวัย 

สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอาการเป็นอย่างไร 

 • การได้ยินลดลง 
 • บางรายมีอาการเสียงรบกวนในหู (Tinnitus) คล้ายเสียงจิ้งหรีด เสียงวี๊ด ซ่า ๆ หรือเสียงแมลงบิน 

4. ประสาทหูเสื่อมฉับพลัน 

ประสาทหูเสื่อมฉับพลันมักจะเกิดขึ้นข้างใดข้างหนึ่งทันที เรียกว่า “อาการหูดับ” มีโอกาสหายได้หากพบแพทย์และได้รับการรักษาในเวลาที่รวดเร็ว 

ประสาทหูเสื่อมฉับพลันเกิดจากอะไร 

ส่วนใหญ่จะไม่รู้สาเหตุที่ทำให้ประสาทหูเสื่อมฉับพลันว่าเกิดจากอะไรกันแน่ อาจเกี่ยวเนื่องกับการอุดตันของหลอดเลือดภายในหู การติดเชื้อไวรัส โครงสร้างในหูชั้นในฉีกขาด หรือมีเนื้องอกในหูชั้นใน 

ประสาทหูเสื่อมฉับพลันอาการเป็นอย่างไร 

 • หูข้างใดข้างหนึงได้ยินเสียงเบาลงทันทีภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
 • อาจมีเสียงรบกวนภายในหู 
 • อาจมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วย 

โดยแนวทางการรักษาของแต่ละโรคจะต่างกันไป สำหรับผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมฉับพลัน จะให้ยากลุ่มสเตียรอยด์ เช่น ยากิน หรือ ยาฉีด โดยการฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือด หรือฉีดเข้าไปในหูเพื่อเพิ่มโอกาสให้สามารถกลับมาได้ยินเป็นปกติ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติในหู มีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน เสียการทรงตัว หรือได้ยินเสียงรบกวนในหู ให้รีบไปพบแพทย์เฉพาะทาง อย่างแพทย์ หู คอ จมูก ทันที เพื่อได้รับการตรวจและรักษาอย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงการสูญเสียการได้ยินถาวร 

– Advertisement –
Written By

– Advertisement –